Stafinstructeur

Eenmaal een instructeurs training cursus voltooid, ga dan eerst lekker lesgeven om zodoende meer ervaring op te doen en om je eigen manier van lesgeven te vinden.
Na verloop van tijd zoeken de serieuzere instructeurs toch wat meer variatie, door het gaan volgen van specialty instructeurs opleidingen om zodoende de stafinstructeur rating te verdienen.

The Diving Dutchman biedt je hiervoor alle noodzakelijke instructeurs vervolgopleidingen aan. 

SPECIALTY INSTRUCTEUR

Je kan kiezen uit een breed gamma aan specialty instructeur cursussen:

 • Buoyancy instructeur
 • Boat Diver instructeur
 • Deep Diver instructeur
 • Enriched Air instructeur
 • Equipment Specialist instructeur
 • Full Face mask instructeur
 • Multi-Level Diver instructeur
 • Night Diver instructeur
 • Search & Recovery Diver instructeur
 • Underwater Navigator instructeur
 • Wreck Diver instructeur

Cursusprijs: 15.000 THB
(voor 5 specialiteiten naar keuze)
De aanmeldingskosten bij I.A.D.S & I.D.D zijn 130 Euro

MASTER DIVER INSTRUCTEUR

Eenmaal in of al het bezit van minimaal 5 I.A.D.S / I.D.D Instructeurs Specialty’s en:

 • 15 cursisten gebrevetteerd verdeeld over 5 verschillende specialty’s
  • (als je opleidingen op verschillende plaatsen of tijdstippen hebben plaatsgevonden)
   OF
 • 10 cursisten hebben gebrevetteerd verdeeld over 5 verschillende specialty’s
  • (als de voorbereidingscursus is gevolgd bij dezelfde een I.A.D.S Course Director)

De aanmeldingskosten bij I.A.D.S & I.D.D zijn 130 Euro

STAF INSTRUCTEUR

Een gebrevetteerde stafinstructeur mag tijdens een instructeurscursus en het eindexamen assisteren. Vanaf I.A.D.S Staf Instructeur wordt je lid van het I.A.D.S staforgaan (review comité) dat zich bezig houdt met het vaststellen van procedures en methodieken.

Om in actieve status te blijven dient je tenminste éénmaal per twee jaar als I.A.D.S Staf Instructeur te fungeren.

De stafinstructeur opleiding begint één dag voor de Instructeur Training Cursus (ITC). Tijdens deze dag wordt je aanvangsniveau getoetst m.b.t.:

 • Stafinstructeur Final Exam (SIFE);
 • Vaardigheden d.m.v. het Staf Instructeur vaardighedencircuit;
 • Theorie lesgeven d.m.v. (micro teaching) theorieles
 • Praktijk lesgeven (micro teaching) vaardigheids- les;
 • Reddingsvaardigheden d.m.v. opgegeven rescue oefening.

Vervolgens ga je assisteren, begeleiden en evalueren tijdens één Instructeur Training Courses (ITC’s).

Tijdens de ITC leer je hoe:

 • Instructeur kandidaten te begeleiden en te evalueren
 • Hoe lessen voor te bereiden, briefings en debriefings te geven
 • ITC kandidaten te evalueren op alle examendelen behalve de theoretische examens.

Cursusprijs: 7,000 THB
De aanmeldingskosten bij I.A.D.S & I.D.D zijn 145 Euro

Enkele door ons opgeleide duikteams

Behalve opgeleid hebben ze ook hun werkervaringen bij ons opgedaan

Stafinstructeur

MASTER INSTRUCTEUR & –TRAINER

Het I.A.D.S.Master Trainer brevet zijn de hogere graderingen in het IDD opleidingssysteem en zijn de laatste stappen naar I.A.D.S.Course Director.

Een I.A.D.S. Master Instructeur status kan op aanvraag via Diving Dutchman, echter het Master Trainer brevet is alleen op aanvraag via het I.A.D.S. hoofdkantoor in Nederland.
Om in actieve status te blijven moet je tenminste een maal per jaar als I.A.D.S.Master Trainer fungeren.
De aanmeldingskosten bij I.A.D.S & I.D.D zijn 155 Euro

Eindbestemming

Deze laatste stappen kunnen alleen via het hoofdkantoor in Nederland:

 • Course Director
 • Managing Course Director
 • Examiner
 • Auditor Examiner