Duikverzekering

Duikverzekering: veiligheid voorop

Scuba duiken is een hele veilige activiteit, maar er blijft altijd een risicofactor aanwezig, vandaar dat een duikverzekering noodzakelijk is, net zoals als gaat skiën.

Tijdens het duiken wordt je lichaam blootgesteld aan hoge drukken. Tevens adem je lucht of een gasmengsel onder hoge druk in.

Bij de meeste duikscholen op Koh Tao zal je een medische vragenlijst invullen, die in het Engels is opgesteld.

Bij The Diving Dutchman is dit niet het geval, alle documenten zijn in het Nederlands en daarnaast geven we een hele specifieke en duidelijke uitleg over evt. risico’s tijdens duikactiviteiten.

​Ook nemen wij nooit onnodige risico’s zoals gaan nacht duiken bij slecht weer, iets wat ons niet altijd in dank wordt afgenomen.

Al onze kaderleden zijn Medical Trained, Zuurstof- & AED provider instructeurs, met ruime kennis over ’t juist beoordelen van (nood)situaties.

Echter, wij mogen nooit van het medisch advies van een dokter afwijken.

Tijdens een duikopleiding ben je in onder specifieke voorwaarden verzekerd voor duik relateerde ongevallen, welke specifiek zijn:

 • Decompressie ziekte en/of
 • Long ongevallen

Deze voorwaarden zijn

 • Verplicht opvolgen van alle instructies en adviezen van kaderleden tijdens gehele duikactiviteit.
 • Verplicht opvolgen van alle instructies en adviezen van kaderleden aan boord.
 • Geldig medische verklaring Fit-to-Dive voor start van de duikactiviteit.
  • ondertekend door huis- of sportarts in Nederland.
  • of ter plekke invullen en met toestemming van lokale Thaise arts.
 • Persoonlijke verantwoording om medisch fit te blijven tijdens de duikactiviteit.
 • Alleen bezoek aan Thai Inter kliniek in Mae Haad bij evt. klachten ‘s-avonds na het duiken, mocht de duikschool al gesloten zijn.

Thai Inter kliniek Mae Haad

duikverzekering The Diving Dutchman
Tel: +66 (0) 77 332 511

We zijn ten eerste geaffilieerd met de compressiekamer stafleden van de Subaqautic Safety Service op Koh Samui voor een 1ste diagnose en decompressie gerelateerde neurologische testen.

Alleen de Thai Inter kliniek Mae Haad werkt samen de stafleden van de Subaqautic Safety Service op Koh Samui.

Dit is de enige Koh Tao kliniek waarbij aanspraak verzekering van kracht zal zijn. Bij alle andere Koh Tao klinieken zijn onze verzekeringsvoorwaarden niet mogelijk, noch zijn re-compressie kamer stafleden toegestaan, met de volgende nadelen:

 • Onnodige evacuatie naar een (duur) Koh Samui ziekenhuis
 • Onnodige lange opname, en soms een vertraagde re-compressie behandeling
 • Hoge onkosten

Bezoek arts voor verklaring Fit-to-Dive kan vanaf 09:00 uur en een Impian kaderlid zal je hierbij assisteren verlenen. Hou hierbij wel rekening met de vertrektijd boot voor middagduik.
Kosten: 200 Thai baht

Aanvullende informatie

Medisch personeel op Koh Tao spreken goed Engels en een bezoek/goedkeuring arts voor een Fit-to-Dive kan meestal binnen 15-20 min geregeld worden.

Geen medisch verklaring betekent dat bij Impian Divers deelname aan een duikactiviteit dan helaas niet toegestaan is.

Kies je voor een I.D.D opleiding ben je tijdens een duikcursus verzekerd via I.D.D Nederland voor duik gerelateerde ongevallen: decompressie ziekte en/of long ongevallen, onder de volgende condities:

 • Eigen risico van 6,000 THB
 • maximale dekking : 50,000 Euro
 • Onkosten eerst via je reisverzekering of Nederlandse Zorgverzekering.

Verzekering zal vervallen indien

Volg je een van onze voorwaarden niet op,  of je doet zelf iets verkeerd tijdens je duikcursus / -activiteit ben je niet meer via de duikschool verzekerd.

Alle onkosten voor behandelingen zullen dan via je eigen reisverzekering of Nederlandse Zorgverzekering geregeld moeten worden.

Zorgverzekering in het buitenland – hoe zit het ?

Wat wordt in 2022 wel en wat wordt niet gedekt in het buitenland? En is een aanvullende duikverzekering luxe of noodzaak ?

Kan ik overal in het buitenland zorg krijgen ?
Net zoals in Nederland kunnen mensen in het buitenland gezondheidsproblemen krijgen. Je kunt ziek worden, soms zo ernstig ziek dat je moet worden opgenomen in een ziekenhuis. Als je betrokken raakt bij een ongeval, heb je vaak spoedeisende hulp nodig. Aan medische hulp of een opname in een ziekenhuis zijn kosten verbonden. Die kosten kunnen hoog oplopen als iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen en daar moet worden verpleegd.

Heb ik recht op zorg over de gehele wereld ?

Elke Nederlander heeft vanuit de basisverzekering over de gehele wereld recht op zorg. De zorg die wordt vergoed, is gelijk aan de vergoeding die voor deze zorg in Nederland wordt gegeven. Je moet er rekening mee houden dat de kosten voor zorg in een ander land veel hoger kunnen liggen dan in Nederland – in het buitenland worden toeristen dan geregeld naar een privékliniek gebracht in plaats van naar een ziekenhuis. Een behandeling in een privékliniek brengt hoge kosten met zich mee die niet worden vergoed.

Kosten veroorzaakt door een extreme sport ?
Voor een vergoeding van gemaakte kosten gelden vaak beperkingen. Een zorgverzekeraar kan in zijn polisvoorwaarden hebben opgenomen dat er geen medische kosten worden vergoed als de kosten zijn veroorzaakt doordat je een extreme sport hebt beoefend. Met extreme sporten worden sporten bedoeld die gevaarlijk zijn en een groter risico van ongevallen met zich mee brengen. De volgende sporten worden onder andere als extreme sporten beschouwd:

 – diepzeeduiken
 – bergbeklimmen
 – zweefvliegen
 – bungeejumping

Als je van plan bent in het buitenland een extreme sport te beoefenen, is het raadzaam om een speciale reisverzekering (waarbij een duikverzekering bij inbegrepen is) af te sluiten. Er zijn reisverzekeringen die je afsluit voor de gehele wereld (werelddekking) of alleen voor Europa.

Is een reisverzekering nodig?
In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat vermeld op welke vergoedingen je recht hebt als je in het buitenland verblijft. Om te voorkomen dat je voor gemaakte medische kosten zelf de rekening moet betalen, is het raadzaam om een aanvullende verzekering bij je zorgverzekeraar af te sluiten. Omdat een zorgverzekeraar in zijn voorwaarden beperkingen voor vergoedingen bij verblijf in het buitenland heeft opgenomen, komt het voor dat niet alle medische kosten die in het buitenland worden gemaakt, ook worden vergoed. Het is aan te bevelen om hiervoor een reisverzekering af te sluiten met een dekking voor geneeskundige kosten.

Om een dubbele verzekering te voorkomen raadpleeg je de polisvoorwaarden van je aanvullende verzekering en reisverzekering om na te gaan voor welk bedrag en onder welke voorwaarden je recht hebt op vergoeding van medische kosten.

Oorzaken problemen tijdens duiken

 • Medicijn gebruik
 • Onvoldoende drinkwater
 • Teveel alcohol gebruik
 • Onvoldoende nachtrust
 • Lange reis achter de rug
 • Zonnebrand
 • Lage- of hoge bloeddruk

Dit alles kan tijdens duiken op tropische vakantie locaties snel tot uitdrogingsverschijnselen leiden, wat niet goed gaat met scuba duiken.

Mocht je tijdens de  duikcursus je niet goed voelen kan je altijd een dagje wachten. Echter, voordat je de cursus weer kan opstarten zal je een nieuwe Fit-to-Dive verklaring van de lokale arts nodig hebben.

We adviseren regelmatig iets zouts te eten en extra water te drinken tijdens je reis, duikcursus en verblijf op Koh Tao.

Met volgende medische indicaties kan je op Koh Tao geen Fit-to-Dive verklaring krijgen.

 • Epilepsie conditie
 • Geschiedenis van :
  • Epilepsie binnen 5 jaar
  • Klaplong
  • Decompressieziekte
 • Inspanning- en ernstige astma

Hiervoor heb je namelijk een keuring van een sportarts nodig, iets wat je beter vooraf kan regelen voordat je ergens een duikcursus boekt.

Vliegen na ’t duiken

12 uur na 1 duik, en 24 uur na meerdere gemaakte duiken niet vliegen. Echter The Diving Dutchman adviseert:

 • 24 uur geen nationale vlucht
 • 48 uur geen internationale vlucht. 

Dit advies komt van Duik Ongevallen Statistieken Analyse Nederland (DOSA) in nauwe samenwerking met KLM en Divers Alert Network Europe.